3D beton printen

geplaatst in: PROJECTEN | 0

Schermafbeelding 2016-06-08 om 12.10.333D-betonprinten is de werknaam waaronder de samenwerkende partijen kennis en mid-delen inzetten om in 2016 te komen tot een eerste lokale proef met 3D beton printen. De stip op de horizon gaat echter verder met als centrale doelstelling: Over 5 jaar in 50% van de bouwtijd, met 50% van het huidige materiaalgebruik en voor 50% van de huidige kosten een aantrekkelijke woning bouwen.

In een snel veranderende tijd waarin disruptieve bedrijven de gevestigde orde op haar grondvesten laat schudden hebben een aantal amersfoorste partijen de handen in een geslagen. Dit samenwerkingsverband wil binnen de voor de amersfoortse economie be- langrijke pijler ‘vastgoed’ disruptieve ontwikkelingen niet afwachten. Met nieuwe techno- logieën werken wij aan het verkleinen van de Carbon-Footprint van de gebouwde omge- ving en bevorderen wij de ontwikkeling van cradle toto cradle materiaaltechnologie.

Met nieuwe technieken en nieuwe materialen wordt het materiaalgebruik van toekomstige bouwwerken drastisch terug gedrongen. De positieve bijdrage aan de thema’s duurzaam- heid, energie en afval is groot en als volgt samen te vatten:

Minder materiaal:

  • –  Efficiënter gebruik bestaande materialen
  • –  Geen gebruik bekistingmateriaal en – olie
  • –  Ontwikkeling nieuwe materialen met een grotere duurzaamheid en recyclebaar-heid (C2C)
  • –  Vermindering van gebruik van niet hernieuwbare grondstoffenLager energieverbruik ten gevolge van:
  • –  Minder winning / fabricage van grondstoffen
  • –  Minder transport, ook door aanwenden lokaal aanwezige grondstoffen
  • –  Minder energie voor verwerking
  • –  energiezuinige gebouwen door gebruikmaking van de nieuwe bouwtechniekMinder Afval:
  • –  Minder ‘snijverlies’ bij verwerking
  • –  Minder toekomstig afval bij sloop, materialen eenvoudiger te regenererenDe samenwerkende partijen zijn:

StadsLAB033
Fablab Amersfoort
Heilijgers
Betoncentrale Van der Kamp
Bouwmensen Amersfoort
Voestalpine Polynorm

Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2016 van de gemeente Amersfoort heeft onze gezamenlijke subsidieaanvraag gehonoreerd.2016-02_StadsLAB033-beeldmerk_300dpi_vierkant kopie