De Follow Up

geplaatst in: DIENSTEN | 0

De Follow UpWij organiseren regelmatig themabijeenkomsten voor geïnteresseerden. Vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en innovatie vinden meer en meer hun antwoord in lokale en kleinschalige oplossingen. Dat vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en het bedrijfsleven. Wij brengen die partijen bij elkaar om samen te kijken hoe wij ideeën die er leven concreet kunnen maken.