een introductie in verandering

geplaatst in: NIEUWS | 0

IMG_5377Bikkelhart , een introductie in verandering

Het gaat hartstikke goed met het gerenommeerde internetbureau Bikkelhart uit Amsterdam. De directie heeft het besef dat een internetbureau dat over vijf jaar nog exact hetzelfde doet als vandaag, weinig toekomstbestendig is. Er is recent een klanttevredenheidsonderzoek gehouden met een beoordeling van 8,4. Om bij een volgende beoordeling hoger te scoren moet worden ingezet op creativiteit, pro activiteit en innovatie. Dat vraagt om verandering, welke met name bij de ontwerpers vandaan moet komen. Op donderdag 26 mei reisden daarom 12 designers en 2 partners van Bikkelhart naar StadsLab033 in Amersfoort. De centrale vraag:Wie is en wat doet Bikkelhart over 5 jaar?

Niet gehinderd door enige kennis van het middagprogramma lieten de designers zich verrassen door het programma. Jessica de Ruijter van StadsLAB033 introduceert het StadsLAB033. Waar zijn we en wat zijn de verwachtingen? De designers hebben geen verwachtingen, ze kennen het programma immers niet. Jessica introduceert Ronald Borghardt van communicatiebureau Customedia vanuit De Nieuwe Stad. StadsLAB033 wil tijdens haar projecten ook kennis betrekken van buiten het StadsLAB033.

Dirk Kaan van StadsLAB033 neemt de groep mee in de essentie van StadsLab033: innovatie en vitaliteit. Oude systemen werken niet meer en we moeten anders leren denken. Innovatie op gebied van systemen en efficiency is leuk en goed maar innovatie volgens StadsLab033 is vooral disruptive en gaat uit van het niet weten. Kaan neemt de groep mee in enkele oefeningen om te ervaren hoe bestaande denkbeelden creativiteit in de weg kunnen zitten. En op de vraag wie er wanneer creatief is, is er opeens weinig overtuiging meer. De middag lijkt wat ongemakkelijk te worden. Een effect dat past binnen de werkwijze van StadsLab033. Wie wil er nu een gemakkelijke middag? Dat zorgt niet voor verandering.

Om de comfortzone verder te doorbreken, mogen de deelnemers in tweetallen een half uur naar uit buiten om elkaar te vertellen waarom ze over twee jaar niet meer bij Bikkelhart werken. Bij terugkomst wordt in zijn algemeenheid gevraagd welke gesprekken zijn gevoerd en ook hoe de deelnemers dit ervaren hebben. Er wordt niet veel teruggeven aan de groep. En wie denkt dat ie later nog wel aan de beurt komt, heeft pech want er wordt van onderwerp veranderd. Hier wordt geen route gevolgd van volgorde van beantwoorden of van volledigheid. Wie wat wil vertellen, moet gewoon snel zijn, opstaan en regie nemen. Die kans wordt immers wel geboden.

Over regie gesproken. Wat zullen we nu gaan doen? Het programma staat niet vast, inbreng van de deelnemers is altijd welkom. Maar als er geen inbreng is, en dat is heel vaak zo, dan wordt het even stil. En juist op dat moment, waar alles vaag en ongrijpbaar lijkt, waar ongemak op het hoogtepunt is, komt er een concrete opdracht. Stel, we leven in 2020. Wat is dan je favoriete opdrachtgever en wat is een WOW opdracht? In drietallen gaat het gezelschap uit elkaar. Na zo’n 20 minuten mag een deel van de groep doorschuiven naar een andere groep om het idee te verbeteren of verder in te vullen.

Na zo’n driekwartier is de tijd om. De opdracht blijkt niet zo concreet te zijn. Er komen geen concrete casus naar voren.

Er komen wat drankjes op tafel. De setting wordt nog informeler. Wie gebruikt de snoozefunctie bij de wekker? Waar kom je je bed voor uit? Het is de koppeling met de in het begin genoemde vitaliteit. En er volgt weer een opdracht, zo concreet mogelijk. Welk experiment gaan we starten met een van onze klanten? En welke experimenten zijn al mislukt?

Er komt nu een gesprek op gang. Er komt energie los. Dit is wat de deelnemers ook onder de vrijdagmiddagborrel willen doen. Concreet een thema pakken, maar dan wel een vervolg kunnen geven. Deelnemers lijken weinig ruimte te voelen om te ondernemen tijdens werktijd maar willen wel graag over de toekomst nadenken. Als er maar een vervolg aan wordt gegeven. Dan gaan we het hebben over een rebriefing, in een harnas aan tafel zitten en collega’s erbij roepen, virtual reality, samenwerkingen, werken met stagiaires om te zien hoe zij het heden en de toekomst beleven, klanten iets in het vooruitzicht stellen, etc.

Bij ieder onderdeel wordt gevraagd wat de deelnemers ervan vinden. “Hoe concreter en dichterbij de opdracht, hoe makkelijker het is. Dan is de uitkomst ook concreter.” Ook bij de evaluatie van deze middag blijkt dat er meer tongen loskomen wanneer de evaluatie concreet wordt gemaakt naar de vraag “Heb je tips en tops?”

Tijdens de afsluiting komt naar voren dat het team eigenlijk volgzaam is en wacht op instructies. Het StadsLab033 geeft aan dat deze sessie een introductie is en dat met een veranderingstraject veranderingen teweeggebracht kunnen worden. De begrippen IFF en protoscotte worden toegelicht en er ontstaat enthousiasme om verder te gaan met dit traject. En daar biedt StadsLab033 alle ruimte voor. Inmiddels heeft een van de partners het initiatief genomen en contact gezocht met StadsLab033. Wordt vast vervolgd!

 

“Wil je in een ongedwongen setting voelen dat voor verandering meer nodig is dan het aanpassen van de strategie, laat je dan meenemen door StadsLab033. Voor verandering is pijn nodig en voor pijn, moed. Wacht bij iedere waarneming met het geven van een betekenis om het creatieve proces een kans te geven. Na deze sessie zijn er direct concrete stappen gezet om creativiteit nog belangrijker te maken bij Bikkelhart. Onze klanten bieden we pro actief en ongevraagd onze creativiteit.“

 

Johan Bolt, partner Bikkelhart

Wil jij ook een introductie  in verandering. Neem contact op met StadsLAB033 info@stadslab033.nl of 0655890633

2016-02_StadsLAB033-beeldmerk_300dpi_vierkant kopie