StadsLAB033 een plek voor iedereen!

geplaatst in: Blog | 0

Ontdekkingsreizigster Jessica de Ruijter vertelt wat StadsLAB033 voor haar zo interessant maakt.

 

Jessica de RuijterIk ben nu bijna 6 maanden betrokken bij StadsLAB033. In juli 2014 ben ik teruggekomen naar Amersfoort na 4 jaar in Jakarta te hebben gewoond. Mijn achtergrond is in ontwikkelingssamenwerking. Maar bij terugkomst wilde ik me meer gaan richten op de Nederlandse maatschappij. Dat is best lastig als je 4 jaar weg bent geweest en in een nieuwe sector aan de slag wilt gaan. Toen ontdekte ik StadsLAB033.

 

Diversiteit
Voor mij is StadsLAB033 is een plek waar ik me verder kan ontwikkelen door projecten op te pakken die me aanspreken. Maar wat me vooral aantrekt is de diversiteit. Het is een plek waar veel verschillende soorten mensen bij elkaar komen, verschil in werkervaring, opleiding, cultuur, achtergrond etc. Juist door de open cultuur en diversiteit heb je elke dag wel een inspirerend gesprek en ontstaan er veel nieuwe en interessante ideeën.

 

Werkloosheid
Dit soort plekken zijn ook hard nodig. Als je kijkt naar de laatste cijfers van het CBS, die op 13 februari zijn gepubliceerd over de werkloosheid in Nederland  was er aan de ene kant goed nieuws, de werkgelegenheid is in het vierde kwartaal van 2014 verder gestegen.  Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Maar aan de andere kant laten de cijfers zien dat de langdurige werkloosheid blijft stijgen zoals de grafiek duidelijk laat zien. werkloosheid naar duurDe langdurige werkloosheid is sinds 2009 verdrievoudigd.

 

Ruim 40 procent van de werklozen, zo’n 273 duizend personen, is langer dan een jaar werkloos. Er is dus een grote groep waarvoor het moeilijk is om in korte tijd weer terug op de arbeidsmarkt te komen. Langdurige werkloosheid heeft vele gevolgen. Mensen zonder werk hebben minder sociale contacten en missen collega’s. De werkloosheid heeft vaak een negatieve invloed op het zelfbeeld van mensen. Ze voelen zich afgeschreven of hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan.

 

Ruim 40% van de werklozen is langer dan een jaar werkloos.

 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat hoe langer je werkloos bent hoe minder aantrekkelijk je wordt voor potentiële werkgevers.  Je wordt minder snel op gesprek gevraagd en zo ontstaat er een vicieuze cirkel waaruit het moeilijk ontsnappen is.

 

Participatiewet
Naast de groep langdurig werklozen is er ook nog een grote groep mensen met een beperking die ver van de arbeidsmarkt af staan. De overheid probeert de afstand van deze groep kleiner te maken door de invoering van de Participatiewet. Deze wet is per 1 januari 2015 in werking getreden en heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt door het creëren van extra banen bij bedrijven en overheid.

 

Uit analyses van Participatiewerkt.nl  blijkt echter dat na het screenen van de vacatures die in januari zijn geplaatst, zo’n 109.665, er niet meer dan 20 vacatures waren gepubliceerd waarin gericht wordt gezocht naar mensen die onder de normen van de Participatiewet vallen.

 

De doelstelling van die wet is om binnen tien jaar 125.000 extra arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In dit tempo gaat dat niet lukken. Blijkbaar is het moeilijk om binnen de huidige systemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in het arbeidsproces mee te laten doen.

 

StadsLAB033 is een stichting die niet de gebaande paden volgt maar het experiment aangaat en de ruimte biedt aan iedereen om zichzelf verder te ontdekken en te ontwikkelen. En dat maakt het voor mij zo interessant om betrokken te zijn bij StadsLAB033.